พระเจดีย์ทอง 2 องค์

พระเจดีย์ทอง  2  องค์

รัชกาลที่ 1  โปรดเกล้าให้สร้างเพื่ออุทิศถวายแด่พระราชบิดาและพระราชมารดา  องค์ทางด้านทิศใต้ อุทิศถวายพระปฐมบรมมหาชนก พระราชบิดา องค์ด้านทิศเหนืออุทิศถวายพระราชมารดา  เจดีย์ทั้งสององค์มีลักษณะและขนาดเหมือนกันทุกอย่าง  คือ เป็นเจดีย์ทรงเครื่องย่อมุมไม้สิบสอง  หุ้มด้วยแผ่นทองแดง หรือ  จังโก้  ลงรักปิดทองทับอีกชั้นตลอดองค์เจดีย์  ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม  ฐานกว้าง  8.50 เมตร  สูงจากพื้นประมาณ  16 เมตร แต่ละชั้นลดสูงประมาณ 1 เมตร บุด้วยหินอ่อนจำหลักลายกากบาท   เหนือฐานขึ้นไปเป็นรูปพญามาร(ยักษ์)และขุนกระบี่(ลิง) ทำด้วยปูนปั้นปิดกระจกสีแบกพระเจดีย์ทั้งหมด  20  ตน  เฉพาะตรงกลางฐานทั้ง  4  ด้าน  เป็นรูปขุนกระบี่  เหนือขึ้นไปเป็นฐานสิงห์  3  ชั้น  แต่ละชั้นคั่นด้วยหน้ากระดาน  6  ชั้น  เป็นฐานบัวหงายรองรับองค์ครรภธาตุทรงจอมแห  แต่งลายรูปดอกบัวอยู่กึ่งกลางทั้ง  4  ต้น  ถัดไปเป็นยอดรัตนบัลลังก์ทำเป็นบัวกลุ่ม  9  ชั้น  ยอดนภศูลเป็นโลหะฉลุโปร่งปิดทองทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s